preventivních programů pro děti a mládež, z.s.

Program v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži

Posláním programu je přispět ke zlepšení psychosociálních podmínek  pacientů  na lůžkových odděleních. Program si klade za cíl vytvořit podmínky  a vyzkoušet systém dobrovolné činnosti v podmínkách zdravotnického zařízení. Pro každého je velmi náročnou životní situací, když se dostane do nemocničního prostředí. Proto vznikl tento program, který má napomoci dětem, dospělým i starým lidem překonat dobu, kterou stráví v nemocnici. Má jim poskytnout podporu a pomoc, úctu i trpělivost.

dekorace
Vchod do budovy

Vchod do budovy

Detail dveří vpravo

Detail pravé strany vchodu

© spektrumkm.cz